ACADEMIC SCHOOL ZLÍN SE MĚNÍ V ORBIS!

S novým školním rokem přichází také změna názvu zlínského vzdělávacího institutu Academic School. Ten se nově jmenuje ORBIS Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

 Pro stávající ani budoucí studenty se tímto krokem vůbec nic nemění. Obě školy si od této změny slibují větší dynamiku a energii, a také rychlejší rozvoj.

I nadále bude v případě mateřské a základní školy ve Zlíně klíčovým individuální přístup k dětem a studentům, zajištěný omezeným počtem dětí ve třídách. Samozřejmostí také zůstává výuka v moderním prostředí a v neposlední řadě možnost dvojjazyčného vzdělávání. Dominantami střední školy pak jsou moderní maturitní obory (Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Podnikání – nástavbové studium) i vzdělávací metody, atraktivní praxe, pestrý stipendijní program, zahraniční stáže, možnost získání zaměstnání a v neposlední řadě kvalitní příprava na vysokoškolská studia.

„K myšlence na rozdělení zlínské a uherskohradišťské Academic School na dva samostatné subjekty jsme dospěli po vzájemné dohodě. Rozhodli jsme se, že k 1. 9. 2021 půjde každá ze škol svou vlastní cestou, což se ukázalo, že je z praktického hlediska pro provoz jednotlivých škol jako vhodnější. I nadále však budou obě vzdělávací zařízení vzájemně spolupracovat,“ uvedl důvod změn majitel školy, Ivo Valenta, a dodal: „Dosavadní spolupráce, která trvala od roku 2017, si velice vážíme a rádi na ni v mnoha ohledech navážeme. Každá ze škol se však již bude ubírat svým vlastním směrem.“

Proč právě ORBIS? Výraz ke vzdělávání zkrátka patří. Tento pojem Orbis (Orbis pictus) použil v názvu svého klíčového díla již Jan Amos Komenský, významný český pedagog 17. století. Původní význam slova v latině je navíc „svět“.  A ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola má ambice být světovou a pomyslné dveře do světa dětem otevřít. Nabízí totiž možnost vícejazyčného vzdělávání, přičemž právě na výuku jazyků je v ní brán velký důraz u dětí od dvou let až do dospělosti.

„Zatímco nejmenší děti v mateřské škole se jazyk učí formou hry a zábavy, děti ze základní školy mají v hodinách kromě českého učitele i anglického rodilého mluvčího. Díky tomu se jazyk učí naprosto přirozeně a efektivně. Středoškoláci pak využívají možností zahraničních studijních stáží, na které mohou získat také finanční příspěvky,“ upřesňuje dále majitel školy, Ivo Valenta.

Fakt, že obě školy navzájem i do budoucna zůstávají v úzkém kontaktu, dokazuje skutečnost, že se oba subjekty dohodly na rozšíření ORBIS – Střední školy, která dosud působí pouze ve Zlíně, také do Uherského Hradiště, kde bude od dalšího školního roku (2022/2023) sídlit ve stejném objektu, jako Academic School.

ORBIS Mateřská škola, Základní škola a Střední škola bude samozřejmě i nadále silným a prestižním vzdělávacím komplexem s moderním zázemím včetně nabídky mnoha zájmových aktivit, možnosti využití přilehlého hřiště i blízkého lyžařského areálu Svah Zlín.

Škola má samozřejmě akreditaci ministerstva školství a spolupracuje také s univerzitními komplexy. Najdete ji na webových stránkách: www.orbiszlin.cz.