Adaptační pobyt, Velké Karlovice

     Ve dnech 25. 9. – 27. 9. 2022 se konal adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. Doprovázeli je jejich třídní učitelé spolu s paní zástupkyní.

      V neděli odpoledne jsme vyrazili společně autobusem do Velkých Karlovic. Střechu nad hlavou nám „poskytl“ penzion Gaudeamus. Po příjezdu jsme se ubytovali, malou chvíli si oddechli po cestě a pak už všechny třídy čekal program s metodikem prevence panem Plškem. První program byl zaměřený na to, abychom se poznali a dozvěděli se něco málo o sobě navzájem. Tuhle aktivitu absolvovala každá třída zvlášť. Ostatní nelenili a vyrazili prozkoumávat krásnou přírodu Velkých Karlovic. Večerní program zahrnoval společnou aktivitu pro všechny třídy. Žáci měli za úkol namalovat erb, který by charakterizoval je samotné nebo celou třídu. Erby se podařily a každý měl možnost svůj erb prezentovat. Zbyla asi hodina do večerky, kterou žáci využili na společnou hru kulečníku, stolního fotbálku, ping pongu či vykládání si.

     V pondělí dopoledne čekala žáky aktivita, při které se měli zamyslet nad trávením svého dne. Svůj den zakreslovali do grafu. Následně kreslili graf, jak by vypadal jejich ideální den. Tahle aktivita je měla naučit efektivně trávit a využít svůj čas.  Odpoledne nás čekala aktivita na spolupráci, při které šlo o přežití na moři. Odpoledne utíkalo jako voda a do vody jsme se také mohli těšit, protože nás čekala návštěva vodního světa.

     Přibližně o půl čtvrté jsme se vydali na cestu dlouhou přibližně jeden a půl kilometru a vedoucí krásnou krajinou. Personál na nás již čekal a my se dočkali zaslouženého relaxu v bazénu, ve whirlpoolu nebo na tobogánu. Někteří z nás si dali dokonce závody v plavání. Vykoupaní a příjemně unavení jsme se vydali na cestu zpět.

Na večer byla naplánovaná krátká společná aktivita, při které měli žáci nějak komicky představit svoji třídu. Tuhle aktivitu doprovázel malinko ostych, ale nakonec žáci něco předvedli. Následoval čas jen pro ně samotné a ve 22 hodin večerka a na ,,kutě“.

     Úterý se neslo ve znamení odjezdu, ale stihli jsme vyrazit na pořádnou túru. Vystoupali jsem asi 750 metrů po sjezdovce Kyčerka. Naskytly se nám zasloužené výhledy na okolní kopce. Po chvilce odpočinku jsme pokračovali dále k vytyčenému cíli, kterým byla vyhlídka. Té se nám nakonec nepodařilo dosáhnout hlavně díky zhoršujícímu se počasí. Rozhodli jsme se raději vrátit. Došli jsem po hřebeni ke krásné kapličce. Celá procházka nám zabrala dvě hodiny. Poté už nás po obědě čekala cesta směrem k domovu.

Adaptační kurz utekl velmi rychle, ale přinesl nám mnoho nových zážitků a hlavně poznatků o nás jako třídě i o učitelích.

Bc. Zuzana Králíková

třídní učitelka S1B