Bankovní expozice Lidé a peníze v Brně

Dne 15. 12. 2022 se žáci S2AN zúčastnili odborné exkurze do České národní banky v Brně.

Na mimopražském pracovišti Brno jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Brno sekce peněžní, referát monitoringu a analýz distribuce odboru dohledu nad distribucí finančních produktů a referát kontroly Brno a referát kontroly Brno II odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Brno odboru technického a referát bankovní policie Brno odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní.

V rámci přípravy k maturitním otázkám z oblasti komerčního a centrálního bankovnictví jsme navštívili novou expozici s názvem Lidé a peníze.  Expozice nabízí historii vývoje peněz od platidel soli a hřiven až k dnes používaným korunovým bankovkám a mincím i pamětním mincím zlatým a stříbrným. Výstava prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách a na Moravě (s větším zaměřením na moravskou část peněžnictví) v četně vývoje České národní banky od jejího založení.

Jaká jsou specifika vývoje měny a finančního systému na Moravě? Jsou nějaké odlišnosti v kontextu měnové historie českých zemí? Na tyto a další otázky nám odpověděla zaměstnankyně ČNB Brno. Žáci si mohli prohlédnout ukázky starých i nových bankovek a mincí. Dále nám byly v průběhu audiovizuálního programu představeny ukázky padělků mincí i bankovek. Překvapily nás nové varianty ochranných prvků včetně možností jejich ochrany. Expozice nabídla ucelený pohled na činnost České národní banky od jejího vzniku v roce 1993.

Ing. Hana Šedová, Ph.D.
učitelka ekonomických předmětů