Ekonomická olympiáda

Dne 30. ledna se uskutečnilo krajské kolo Ekonomické olympiády na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi cca 200 nejlepších studentů krajských středních škol se probojovali naši žáci
Viliam Hamaj (S2AN) a Viliam Machač (S4A).

Testování znalostí z ekonomie a financí proběhlo formou písemného testu, který se skládal z uzavřených i otevřených otázek týkajících se mikroekonomie, makroekonomie i aktuálního ekonomického přehledu a podnikatelského myšlení. Ekonomickou olympiádu spoluvytvářejí ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky.

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo v rámci školních kol téměř 31 000 žáků z 503 středních škol.

Po písemném testu si UTB připravila pro účastníky soutěže a jejich pedagogický doprovod malé občerstvení a zajímavou odbornou přednášku Ing. et Ing. Vojtěcha Sadila, Ph.D. LL.M. z Fakulty managementu a ekonomiky UTB na téma Finanční trhy a technologie

Našim žákům moc gratulujeme a chválíme za vzornou reprezentaci školy!

Ing. Iva Čevelová
učitelka ekonomických předmětů