FC FASTAV Zlín a SŠ ORBIS podepsali memorandum o spolupráci

Nejen na rozvoj mládežnického fotbalu a sportovních dovedností, ale také na vzdělávání, výchovu a formování osobnosti dětí a mládeže se zaměřuje Memorandum o spolupráci, které dnes podepsali představitelé zlínské střední školy ORBIS (SŠ ORBIS) a prvoligového FC FASTAV Zlín, jehož součástí je i mládežnická akademie.

Memorandum si klade za cíl v rámci Mládežnické fotbalové akademie FC FASTAV ZLÍN významně propojit sportovní činnost s výchovně vzdělávacím procesem tak, aby se vzdělávání stalo nedílným nástrojem budoucího uplatnění sportující mládeže v jejím dalším životě. A to jak v průběhu studia, tak i po jeho skončení, či po ukončení sportovní kariéry studentů.

Memorandum je výsledkem několika jednání, během nichž obě strany našly velmi rychle společnou řeč, neboť vyznávají stejnou filozofii, kterou je podpora sportující mládeže. Jedná se o výjimečnou platformu spolupráce, založenou na podpoře sportu ve spojení s kvalitním systémem vzdělávání. Tato platforma by měla být základním kamenem mnohem širšího budoucího partnerství.  

Střední škola ORBIS nabízí moderní, vyvážené a komplexní studijní programy, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám studentů.

Členové Mládežnické fotbalové akademie FC FASTAV ZLÍN budou mít vzdělávací program SŠ ORBIS přizpůsoben tak, aby ruku v ruce s kvalitním vzděláním mohli v nejvyšší možné míře rozvíjet své sportovní dovednosti a mohli tak co nejlépe reprezentovat svůj sportovní klub, školu, Statutární město Zlín a Zlínský kraj.

Komentáře:

David Žabčík, člen představenstva FC FASTAV Zlín:

Mám radost, že jsme se dohodli na vzájemném partnerství. V životě je všechno o lidech, o jejich postojích, ochotě pomáhat ostatním kolem sebe a o chuti měnit věci k lepšímu. Obě strany, jak škola ORBIS, tak fotbalový klub si plně uvědomují svoji společenskou odpovědnost a velmi široký dopad svých aktivit. Svojí činností nepřispívají jen ke zlepšování sportovních dovedností nebo k samotnému získávání vědomostí. Zároveň se vedle rodičů významně podílejí na výchově a formování osobnosti našich dětí a mládeže. Jsem si jistý, že náš projekt postupně získá širokou podporu dalších partnerů včetně Statutárního města Zlína.“

Zdeněk Grygera, místopředseda představenstva FC FASTAV Zlín:

„Škola i klub mají městu a regionu co nabídnout, proto se na tuto spolupráci těšíme. Vzdělávání by se mělo stát nedílným nástrojem budoucího uplatnění sportující mládeže v její další životní etapě. Prostor pro spolupráci může být hned v několika oblastech, ať už společných akcích, online prostředí sociálních sítí či marketingu.“

Ivo Valenta, majitel vzdělávacího institutu ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola:

„Oblast školství a zájmové činnosti, stejně jako oblast sportu, podporuji více než 20 let. Vím tedy, jak jsou oba tyto segmenty klíčové pro rozvoj osobnosti, jak se vzájemně prolínají a doplňují. Proto jsem velmi rád, že jsme navázali právě tuto formu spolupráce. Velmi důležitým pilířem naší střední školy je individuální přístup ke studentům a respektování jejich potřeb například formou možnosti individuálního studijního plánu. Ten je výraznou pomocí především pro studenty, intenzívně se věnující sportovním aktivitám.“

Roman Cibulka, ředitel střední školy ORBIS:

„Vzdělání má svou nezastupitelnou roli také u sportovců. Navíc ne z každého bude reprezentant ČR, nebo hráč zahraničního fotbalového klubu. Teprve v produktivním věku každý docení své vzdělání a možnost uplatnění i mimo sportovní svět. Proto se ve SŠ ORBIS chceme podílet na formování osobnosti právě takového žáka a poskytnout mu veškerou podporu v jeho úsilí jak na sportovním poli, tak i v rovině vzdělávání.“

Fotbalová mládežnická akademie FC FASTAV Zlín

Našemu klubu byl s účinností od 1. dubna 2021 udělen statut Klubové akademie FAČR – vrcholového sportovního centra mládeže. 

Fotbalová akademie působí na dvou střediscích ve Zlíně:

  • V mládežnickém centru na Vršavě momentálně působí více než čtyři stovky hráčů a hráček. Tréninkové jednotky probíhají pod vedením 57 trenérů, a to na 3 travnatých a 2 umělých plochách.

Najdeme zde 13 kategorií chlapců a 3 kategorie dívek.

  • Na středisku Na Pasekách je vedeno 6 kategorií chlapců.

Pravidelně každým rokem pořádá akademie fotbalové kempy a nábory pro nové talenty.

Klubová akademie je statut, který je postaven na základních principech výchovy talentované mládeže – plnění školních povinností, adekvátní stravování a regenerace, kvalitní tréninkový proces a zajištění patřičného zázemí pro všechny věkové kategorie v klubu. Těchto vrcholových center je k dnešnímu dni v celé republice patnáct.


Udělení statutu Klubové akademie se podařilo vyjednat díky aktivnímu přístupu Zlínského kraje a neměla by být pouze výhodou pro náš klub, ale pro celý zlínský region.

ORBIS, Střední škola

Hlavními obory SŠ ORBIS pro absolventy základních škol jsou Ekonomika a podnikání a Informační technologie. V rámci nástavbového studia je to dvouletý maturitní obor Podnikání.

Studenti v rámci praxe získávají zkušenosti v zavedených firmách, kde mohou případně najít své budoucí profesní uplatnění. Za klíčovou je považována velmi úzká spolupráce studentů s profesním životem v duchu sloganu: „FIRMA VE ŠKOLE – ŠKOLA VE FIRMĚ“. Škola navíc rozvíjí spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati.

Středoškolákům škola nabízí velmi atraktivní bonusy v podobě několika druhů stipendií, příspěvků na zahraniční stáže, atraktivní praxe, možnosti získání zajímavého zaměstnání u některé z partnerských firem a v neposlední řadě kvalitní přípravu na vysokoškolské studium včetně individuálního studijního programu.

Vzdělávací institut ORBIS nabízí v centru Zlína víceúrovňové, kontinuální vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ. Provází tak děti na cestě za vzděláním od věku dvou let až do dospělosti.