INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:

  • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. 
  • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd,

základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování

Opatření pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25. 10. 2021, zůstávají v platnosti.

V případě změn Vás budeme informovat – www stránky školy.

Více najdete zde

Ve Zlíně dne 20. 11. 2021

Mgr. Roman Cibulka, MBA  Ph.D.

ředitel školy

pozn. aktuální informace týkající se školství najdete i na informace a FAQ | KORONAVIRUS.EDU.CZ