INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 30. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30. 9. 2021

Pro školy v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě  

  • krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
  • skupinových prohlídek,
  • konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení.

Z výše uvedeného tedy plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. Doporučujeme si dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit. 

Pokud se budou pořádat aktivity, které nejsou charakteru pravidelné aktivity neměnného kolektivu, OTN se vyžaduje vždy, účastní-li se aktivit více než 20 osob. 

Více v dokumentu v příloze ZDE

V případě změn Vás budeme informovat na webových stránkách školy v sekci „Aktuality“ Aktuality – ORBIS (orbiszlin.cz)

Ve Zlíně dne 30. 9. 2021

Mgr. Roman Cibulka, MBA  Ph.D.

ředitel školy

pozn. aktuální informace, týkající se školství, najdete i po kliknutí na FAQ COVID-19 – edu.cz