Přihláška do MŠ

Elektronická přihláška je aktivní pouze v době oficiálně vyhlášeného zápisu (duben, květen).

Elektronická přihláška do MŠ