Odborná exkurze do ČNB, 2.12.2022

Dne 02.12.2022 se žáci maturitního ročníku S4A zúčastnili odborné exkurze do České národní banky v Praze. V rámci přípravy k maturitním otázkám z oblasti komerčního a centrálního bankovnictví jsme navštívili novou expozici s názvem Za měnou. Vydali jsme se spolu s průvodkyní na cestu v čase a poznávali postupně, co vše se za naší měnou skrývá. Expozice byla doplněna velmi dobře zpracovanou audio i video projekcí. Promlouvaly k nám animace papírových bankovek od Karla IV., Boženy Němcové až po Aloise Rašína, prvního ministra financí. Studenti si mohli vyzkoušet „krotit“ inflaci, ovlivňovat měnový kurz, dokonce mohli zasednout ke stolu Bankovní rady. Žáci se seznámili s praktickými informacemi o cenové stabilitě, a především proč by byl život bez zdravého finančního systému obtížný.

Ing. Hana Šedová, Ph.D.
učitelka odborných předmětů