Odborná přednáška – v hlavní roli DŘEVO

Nedávno proběhla na naší škole tříhodinová přednáška pana Doc. Ing. Radomíra  Klvače, (ekonomický náměstek Lesů ČR). Přednášky se zúčastnilo 40 studentů maturitních oborů.

Tématem přednášky bylo uvádění dřeva a dřevařských výrobků nejen na vnitřní trh EU, ale také do Číny. Tato problematika je v prostředí naší republiky relativně nová a povědomí o ní je dosud velmi nízké.

V České republice podle statistik lesů přibývá, celosvětově je však situace opačná. Chceme-li brát dřevo jako obnovitelnou surovinu, musíme pro to učinit patřičné kroky, a to společně a v celosvětovém měřítku.

Žáci byli taktéž na přednášce seznámeni se životem stromů, ochranou lesa před škůdci a vadami dřeva. Dále se seznámili s povinnostmi hospodářských subjektů při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh i s legislativou s tímto spojenou.

V průběhu přednášky studenti pokládali různé dotazy. Zajímali se například o to, jakým způsobem lze uhlídat les před zloději dřeva nebo o to, jaké problémy mohou nastat při vývozu dřeva do Číny.

Přednáška byla z hlediska množství informací velmi bohatá, což se u některých posluchačů projevilo při hodnocení testu, který si v rámci předmětu zbožíznalství vypracovali.