PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY

Ve čtvrtek byli naši předškoláčci pasováni na školáky.

Zanedlouho je totiž čeká velký krok v jejich životech, a to přechod mezi mateřskou školou a základní školou.

Třída Kamarádi na slavnostní rozloučení pro rodiče připravila divadelní představení Bear hunt a nádherný tanec se zpěvem na písničku Vítr do plachet.

Děti ze třídy Včelky obohatily program a zazpívaly svou třídní písničku.

Našim pasovaným přejeme, aby se jim na této cestě dařilo, aby na mateřskou školu vzpomínali s radostí a láskou. A hlavně, aby jim nikdy nedocházel vítr do plachet.