PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – jaro 2022

Ředitel ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín v souladu s § 15, 17 a 18 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje konání písemných zkoušek v rámci profilové maturitní zkoušky:

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemná práce z ČJL se koná dne 5. 4. 2022 a je povinná pro žáky všech oborů vzdělání.

2. Písemná práce z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk)

Písemná práce z cizího jazyka se koná dne 7. 4. 2022. Písemná práce je povinná pro žáky, kteří ve společné části maturitní zkoušky zvolili příslušný cizí jazyk.

Zahájení písemné části maturitních zkoušek je vždy ve 12:30 hod. Rozpis žáků a místností bude vyvěšen při vstupu do II. NP na nástěnce a také na dveřích určené místnosti.

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., v.r.

ředitel školy