Podání přihlášky k maturitní zkoušce

Do 28.11.2022 je nutno podat přihlášku k vykonání maturitní zkoušky v termínu „jaro 2023“.
Přihlášku dodejte na sekretariát Střední školy, p.Ondruchová.