Předvánoční Vídeň

Na konci listopadu vyrazili žáci 1. ročníků do Vídně. Doplnili je žáci 2. a 3. ročníků. Doprovod jim dělaly učitelky němčiny a třídní učitelky. V Brně se k nám přidala průvodkyně, která nám cestu zpříjemnila zajímavým výkladem a ve Vídni měla na starosti náš program.  Času bylo málo, proto byl program docela nabitý.

 Navštívili jsme muzeum v Hofburgu, kde jsme mohli vidět nádobí a příbory používané při audiencích a slavnostních večeřích. Pak nás čekala návštěva apartmá císařovny Sisi. Velmi zajímavé bylo vidět šaty, které nosila a apartmá, ve kterých žila se svou rodinou. Všichni dostali při vstupu audionahrávky, které nahrazovaly průvodce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě císařovny Sisi, například i to, že její česání trvalo denně dvě a půl hodiny. Během česání jí byl předčítán Homér. Prošli jsme kolem vyhlášené kavárny Demel, uličkou plnou luxusních obchodů Graben k symbolu Vídně Stephansdom. Cestou jsme viděli Vídeňskou státní operu Wiener Staatsoper. Naše cesta končila na vyhlášených vídeňských trzích, kde měli žáci rozchod. Volný čas využili někteří k nákupům, jiní si zašli na něco dobrého k jídlu.

Zmrzlí, ale plní zážitků jsme se vydali na cestu zpět.

Zuzana Králíková, TU S1B                                     Lenka Lysoňková, učitelka NJJ                                           Marta Tichá, TU S1A