Soutěž v sudoku

Dne 21. prosince 2022 se uskutečnil 1. ročník školní soutěže v řešení sudoku. Sešli jsme se ve slavnostně připravené učebně 404, kterou jsme téměř plně obsadili.

Předvánočního klání se zúčastnilo 16 žáků ze všech ročníků naší školy. Všichni soutěžící urputně řešili tři číselné rébusy a podle úspěšnosti byli na závěr odměněni pěknými cenami, které převzali z rukou pana ředitele a paní zástupkyně.

Poděkování patří vedení školy za pomoc při finančním zajištění cen.

Počet soutěžících nám dokázal jejich zájem o logické úlohy. Věříme, že se za rok opět setkáme a postupně se nám podaří vybudovat hezkou předvánoční tradici.

Mgr. Hana Cibulková