SŠ ORBIS ÚČASTNÍKEM VELETRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

V Kongresovém centru Zlín se v uplynulých dnech uskutečnila přehlídka středních škol a zástupců výrobních firem – Veletrh práce a vzdělávání 2021. Akci uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem a my jsme na ní nemohli chybět.

Přehlídka je určena žákům základních a středních škol, kariérovým a výchovným poradcům, ale také široké veřejnosti.

Hlavním cílem této akce, která se uskutečnila 3. listopadu 2021, bylo seznámit účastníky s možnostmi studia na středních školách a učebních oborech Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi.

Naše škola zde měla své zastoupení a zájem o naše studijní obory byl velký až do pozdních večerních hodin, což nás velmi těší. O našich oborech se blíže informovali především žáci základních škol a jejich rodiče.

Rádi se se zájemci o studium na naší škole setkáme také osobně během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční 26. a 27. listopadu v prostorách naší školy.