Odborné praxe a stáže

Naše škola klade velký důraz na zastoupení praktické výuky. Vyučují u nás profesionálové z praxe, probíhají odborné přednášky z oblasti informačních technologií i ekonomie. Žáci se pravidelně účastní exkurzí. Součástí výuky odborných předmětů jsou také praktická cvičení.

Odborná praxe je pravidelnou součástí výuky našich studentů 2. a 3. ročníků. Povinností studenta je zajistit si praxi samostatně. Škola domlouvá praktická cvičení pouze studentům s výbornými výsledky v odborných předmětech. Vzhledem k našim kontaktům sjednáváme praxi u řady renomovaných společností.