Odborné praxe a stáže

Praxe:

Naši žáci absolvují v průběhu studia stáže a praxe dle zaměření jednotlivých studijních oborů školy. Cílem je rozvíjení všeobecného vzdělávání žáků a seznámení žáků s reálnými pracovišti. V této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery.