Profesní kvalifikace

V naší škole a dílnách probíhají tyto kurzy a rekvalifikace:

Název profesní kvalifikace Kód profesní kvalifikace
OPRAVÁŘ OBUVI A KOŽEDĚLNÉHO ZBOŽÍ 32-004-H
OBUVNÍK PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU 32-007-H
OBUVNÍK PRO SÉRIOVOU VÝROBU 32-008-H
OBUVNÍK PRO VÝROBU ORTOPEDICKÉ OBUVI 32-009-H
SVRŠKAŘKA 32-010-H
VYSEKÁVAČ 32-011-H

Jsme autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace ve všech těchto oborech.

Co je to autorizace?

Podle zákona o uznávání vzdělání můžete získat autorizovanou zkouškou (např. po rekvalifikačním kurzu nebo dostatečné praxi) osvědčení o profesní kvalifikaci, které uznávají zaměstnavatelé jako částečné vzdělání v oboru.
Více na: www.narodnikvalifikace.cz