Rekvalifikace

Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu.

Rekvalifikaci může provádět pouze akreditované zařízení, které má akreditované vzdělávací programy.

Druhy rekvalifikačních kurzů

 • Rekvalifikační kurzy placené – uchazeč si je hradí ze svých prostředků; jedná se o veřejné kurzy
 • Rekvalifikační kurzy zabezpečované úřadem práce – sjednává a hradí příslušný úřad práce, v jehož evidenci se uchazeč o zaměstnání nachází. Rekvalifikace není nárokovatelná, tzn. uchazeč o ni může požádat, ale o tom, zda kurz bude poskytnut, rozhoduje pouze pracovník úřadu. Kurz není povinný a uchazeč nemůže být kvůli jeho neabsolvování vyřazen z evidence úřadu práce. Úřad práce hradí kurzovné i veškeré náklady spojené s rekvalifikací (doprava, ubytování atp.). Náklady ale mohou být vymáhány zpět, pokud účastník kurzu rekvalifikaci nedokončí (mimo vážných důvodů), navíc může být až na půl roku vyřazen z evidence úřadu práce.

Osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu

 • po úspěšném absolvování rekvalifikačního programu (bez vazby na profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.) je vydáváno „Osvědčení o rekvalifikaci“
 • vydávané osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky
 • osvědčení vydané v ČR bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států, je však pouze na zaměstnavateli, jestli osvědčení uzná či nikoli

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

 • je vydáváno po ukončení rekvalifikačního vzdělávacího programu směřujícího ke zkoušce z profesních kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.
 • nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Rekvalifikovat se můžete v těchto oborech:

 • Opravář obuvi a kožedělného zboží
 • Obuvník pro zakázkovou výrobu
 • Obuvník pro sériovou výrobu
 • Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
 • Svrškařka
 • Vysekávač

Jsme autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace ve všech těchto oborech.

Co je to autorizace?

Podle zákona o uznávání vzdělání můžete získat autorizovanou zkouškou (např. po rekvalifikačním kurzu nebo dostatečné praxi) osvědčení o profesní kvalifikaci, které uznávají zaměstnavatelé jako částečné vzdělání v oboru.
Více na: www.narodnikvalifikace.cz