Stipendijní program

V souladu s ustanovením §30 odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve Zlínském kraji s účinností od 1.9.2017 vydávám tento stipendijní řád jako vnitřní normu školy. Cílem tohoto řádu je motivace žáků vybraných studijních oborů k výborným výsledkům studia, vzornému chování a k zájmu uchazečů o studium níže specifikovaných studijních oborů.

Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole,  motivovat je k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání a vzornému chování.

Stipendijní řád určuje podmínky pro poskytování stipendia (prospěchové a oborové složky) ve školním roce. S obsahem stipendijního řádu seznamují žáky třídní učitelé. Stipendijní řád je k dispozici v písemné podobě v sekretariátu školy.