Techambition v matematice

V letošním školním roce mají žáci možnost pracovat v matematice se skvělou pomůckou: je to program s názvem Techambition, který před několika lety vytvořili a neustále rozšiřují středoškolští učitelé matematiky.
Tento program slouží nejen ke zpestření vyučovacích hodin, kdy žáci mohou výjimečně pracovat na svých mobilních telefonech, ale také k osvojení, procvičení a upevnění znalostí, ať už formou samostudia nebo skupinové práce, a to jak ve škole, tak doma.

Techambition je významným pomocníkem též pro učitele – usnadňuje výuku středoškolského učiva, poskytuje rychlou zpětnou vazbu a dává možnosti komunikovat se žáky, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit výuky v každodenním režimu.
Jsme moc rádi, že škola zakoupila licence a věříme, že nás Techambition bude provázet i v dalších letech!

Mgr. Hana Cibulková, učitelka matematiky