TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…

V rámci tématu „Ten dělá to a ten zas tohle“ si děti z MŠ Orbis, ze třídy Včeliček vyzkoušely povolání některých z rodičů.

Z dětí se tak například stali majitelé svatebního salonu, právníci, autoři pohádek i elektrikáři. Děti zkrátka zkoušely povolání některých maminek a tatínků.

Zažili jsme dokonce také svatbu i přípravu na hostinu, řešili jsme krádež, dozvěděli jsme se, jak vzniká pohádka a její animace, a také jsme svépomocí nastavili domácí kameru, domovní zvonek a zapojili elektrikářský okruh.

Všem rodičům moc děkujeme za čas, který strávili společně s námi i za nové dovednosti, které jsme se díky nim naučili.