Úvodní slovo ředitele školy

Milí studenti, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

začíná nový školní rok 2021/2022. Se začátkem tohoto školního roku nastupují i nové změny. Škola mění svůj název – Academic School Střední škola s.r.o. se přejmenovává na Orbis, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. Vzniká tak nový komplexní vzdělávací institut, kdy v jedné budově jsou tři školy s různým stupněm vzdělávání. Návaznost mezi jednotlivými stupni je samozřejmostí.

Rovněž se mění komunikační platforma. Ze SkolyOnLine přecházíme na informační a vzdělávací systém Bakaláři (www.bakalari.cz). Komunikace přes tuto platformu je totožná se SkolouOnLine, změnu zaregistrujete pouze v grafickém uspořádání. Tato platforma podporuje i mobilní komunikaci na různých operačních systémech mobilních zařízeních  (android, ios, windows). Po stažení aplikace na váš mobil/tablet hledejte školu Orbis Zlín Střední škola a použijte dodané přístupové údaje. Přístupová hesla žáci obdrží na úvodní hodině 1.září 2021 současně s přístupovými údaji pro rodiče/zákonné zástupce.

Také měníme názvy – značení tříd. Změnu si vyžádal právě přechod na novou školní agendu Bakaláři.

S novým názvem školy se pojí i nový web školy www.orbiszlin.cz. Zde budete hledat informace, týkající se provozu školy, prospěchu, klasifikace a všeho, co potřebujete vědět o škole a vzdělávání na této škole.

Věřím, že náš web postupně dosáhne takové úrovně, která bude odpovídat Vašim požadavkům, očekáváním a přáním, a že tyto stránky budou přispívat k jednomu z našich hlavních cílů, jímž je otevřená komunikace mezi pedagogy, jejich žáky i širokou veřejností.

Do školního roku 2021/2022 Vám všem přeji co nejvíce nových poznatků, inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů a především pohody. Doufám, že všichni budeme dodržovat ve škole i mimo ni pravidla slušného chování, tolerance, vzájemné pomoci a společně budeme vytvářet příjemné školní prostředí.

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.

ředitel školy