Vzdělávací institut ORBIS rozšířil a zmodernizoval své prostory

Jednou z nejmodernějších vzdělávacích institucí v rámci Zlínského kraje je vzdělávací institut ORBIS, sídlící ve Zlíně. Včera byla za účasti představitelů města Zlína a Zlínského kraje otevřena další dvě podlaží této školy. Jedno z nich je určeno žákům základní školy, druhé pak středoškolákům. Oběma patrům dominují moderní prostory i nejnovější technologie. Výsledná podoba rekonstrukce jen podtrhuje fakt, že škola chce být naprostou špičkou v oblasti kvalitního vzdělávání.

“ Klademe důraz nejen na kvalitu výuky. Je pro nás klíčové i to, jak se u nás děti cítí. Našim cílem je, aby do školy chodily rády. Příjemné prostředí a nižší počet žáků ve třídách k tomu výrazně napomáhá. Učitelé se tak mohou daleko lépe věnovat práci s každým jednotlivcem a rozvíjet jeho talent či nadání. Nemohu opomenout ani fakt, že je nezbytné, aby se zde dobře cítili také vyučující. Nově zrekonstruované prostory veškeré tyto požadavky naplno splňují,“ uvedl podnikatel a emeritní senátor Ivo Valenta, zřizovatel školy.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil také primátor města Zlína, Jiří Korec. Ten v rámci otevření nově zrekonstruovaných prostor uvedl: „Jakékoliv vzdělávací zařízení, nabízející alternativu ke státnímu školství, vnímám pozitivně. Je dobře, že máme na území města Zlína kvalitní státní i soukromé školy. Nové vybavení i zrekonstruované prostory institutu ORBIS nastavují laťku opravdu vysoko všem ostatním vzdělávacím zařízením, což mnohé školy mohou jen závidět a mají se kam dotahovat. Považuji za vhodné, aby školy mezi sebou zdravě soupeřily o to, která bude nejlepší. Nejedná se o boj o žáky, ale o kvalitu vzdělávání, kterou je třeba neustále zvyšovat.“

Vzdělávací institut ORBIS sídlí v centru Zlína a nabízí kontinuální výuku pro děti od dvou let až do dospělosti. Jednotlivé úrovně vzdělávání zahrnují mateřskou, základní i střední školu s obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání.

Děti tak mohou strávit celé období vzdělávání v jediné budově. Ve všech úrovních vzdělávání je kladen maximální důraz na moderní výuku, individuální přístup učitelů k žákům a především na vícejazyčné vzdělávání, ke kterému jsou právě děti nejvnímavější. Škola tak nabízí dvojjazyčnou výuku, kdy je ve třídách jak český učitel, tak anglicky mluvící rodilý mluvčí. Kromě toho ORBIS nabízí celou řadu zájmových aktivit.

Zájemcům z řad veřejnosti budou prostory představeny dne 12.10.2022 v čase 16:00 – 18:00 hod.