Základní škola ORBIS

Základní škola ORBIS sídlí spolu s mateřskou školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi školního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou.

Její profilací je vícejazyčné vzdělávání. Žáci se učí v malých skupinách, což umožňuje  maximálně uplatňovat individuální přístup s respektem k jejich potřebám.

Výuka je vedena jak v češtině, tak souběžně i v angličtině prostřednictvím rodilých mluvčích. Pro výuku v anglickém jazyce používáme řadu osvědčených výukových materiálů a učebnic; žáci mají k dispozici knihovnu s anglickou literaturou.

Celé prostředí školy je velmi komfortní – nabízí vedle moderně vybavených učeben školní jídelnu, venkovní sportoviště a dětské hřiště. Škola se zaměřuje také na práci s předškoláky.

Všechny aktuality

Sponzoři školy