Adaptační program aneb „Ve třídě jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi“

„Ve třídě jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi“. To je podtitul unikátního vzdělávacího programu, do kterého se zapojila také naše základní škola ORBIS. V rámci tohoto jednodenního programu žáci našeho 1., 3., 4. a 6. ročníku absolvovali adaptační den na podporu pozitivního a příjemného klimatu v jednotlivých třídách s cílem utváření zdravých vztahů jak mezi žáky samotnými, tak v rámci vztahů s učiteli, rozvoje kreativity i týmové spolupráce a v neposlední řadě komunikace.

Projekt je velmi přínosným pro všechny děti, zejména však pro prvňáčky, pro které je začátek školní docházky zcela novou životní etapou, a také pro děti, které aktuálně zahájily výuku na druhém stupni ZŠ a musí se přizpůsobit mnohým změnám.

V naší škole děláme maximum k tomu, aby čas strávený výukou i dalšími aktivitami, byl pro děti nejen přínosný, ale také příjemný, bez zbytečných stresů.

Adaptační den, který proběhl formou neformálních her a zábavy, se uskutečnil v rámci šablon ŠABLONY ORBIS ZŠ, MŠ, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005658 na podporu well-being a psychohygieny dětí ve škole.