Střední škola ORBIS

Naše škola nabízí čtyřletá maturitní studia v moderních, žádaných oborech, kterými jsou: Informační technologie a Ekonomika a podnikání. Oba tyto obory studentům nabízejí široké možnosti uplatnění na trhu práce. Škola navíc poskytuje možnost žádaného nástavbového studia v oboru Podnikání. Vzdělávání je u nás postaveno na základě dobrých vztahů mezi učiteli a žáky.

Součástí výuky je praxe žáků v prostředí regionálních, perspektivních firem a institucí.

Hlavním posláním školy, vedle poskytování kvalitního vzdělání, je formování žákovy osobnosti tak, aby absolvent byl člověkem samostatným a kreativním, měl zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, byl flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

Zavádíme do výuky nové trendy a reagujeme na požadavky trhu práce. V následujících letech se chceme nadále držet vize soukromé, rodinné střední školy, a poskytovat tak veřejnosti nabídku vzdělání odlišnou od velkých vzdělávacích komplexů státních škol.

Naše škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Podněcujeme žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vedeme žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci. Cíleně vychováváme naše žáky ke vzájemné toleranci, respektu, ochraně lidských práv a mezikulturní citlivosti.

Pokud se právě Vy rozhodujete, na které střední škole budete pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou a studijními obory. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás.

Všechny aktuality

Sponzoři školy