Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog v systému školy vstupuje do práce školy prostřednictvím ředitele školy a začíná pracovat s celým systémem školy. Jeho práce zahrnuje aktivity spojené s pedagogickým sborem, s jednotlivými učiteli, s třídními učiteli, s žákovskými kolektivy, s jednotlivými žáky a s jejich rodiči.

V jakých případech se na psychologa můžete obrátit?

Výchovná poradkyně:

  • Mgr. Miluše Červinková

Školní metodik prevence:

  • Mgr. Miluše Červinková

Kariérový poradce:

Služby kariérového poradenství

Diagnostické:

  • diagnostika zaměřená na profesní orientaci

Poradenské:

  • poradenství pro studenty SŠ při rozhodování o dalším možném vzdělávání, např. VOŠ, VŠ

 

 

Vážení rodiče,

mají-li Vaše děti v základní škole úlevy na základě doporučení Školského poradenského zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, dále PPP nebo SPC), prosím, kontaktujte toto zařízení a vyžádejte si doporučení i pro studium na střední škole. S dostatečným předstihem musíte kontaktovat zmíněné zařízení (někde jsou objednací lhůty až 6 měsíců) a objednat své dítě ke kontrolnímu vyšetření. Závěry vyšetření by měly být na střední škole ideálně ještě před zahájením školního roku, po zahájení co nejdříve. Každé takové doporučení má určitou dobu platnosti a je na Vás, zákonných zástupcích, abyste si dobu platnosti pohlídali a ještě než uplyne, vyžádali si od těchto zařízení nové platné doporučení. PPP nebo SPC může také doporučit škole určité úlevy pro Vaše dítě pro vykonání závěrečných zkoušek, ale Vy, jako zákonní zástupci, musíte o toto doporučení požádat. Pokud již bude Vaše dítě v té době plnoleté, žádá si o úlevy samo za sebe.