Dokumenty ke stažení

Studenti

Zvonění
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z TV
Lékařský posudek pro uvolnění z Tělesné výchovy
Souhlas rodičů se zařazením žáka na školní akci
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání
Žádost o zanechání vzdělávání
Žádost o opakování ročníku
Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání
Vykonání odborné praxe
Žádost o povolení dřívějších odchodů
Žádost o povolení pozdějších odchodů
Doložení nepřítomnosti – Прохання повідомити про причини відсутності
Ukončení vzdělávání – Повідомлення про припинення навчання

Další

Žádost o vystavení druhopisu
Přihláška k maturitní zkoušce