Dokumenty ke stažení

Studenti

Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání
Žádost o zanechání vzdělávání
Žádost o opakování ročníku
Žádost o IVP (obecná verze)
Žádost o IVP (sportovní verze)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o uznání předmětů
Žádost o prominutí zkoušky k doplnění klasifikace
Žádost o přestup mezi obory
Žádost o komisionální přezkoušení
Odvolání proti komisionální zkoušce
Žádost o uznání certifikované zkoušky
Žádost o vystavení druhopisu
Žádost o povolení dřívějších odchodů
Žádost o povolení pozdějších příchodů