Školné

Školné je vždy vázáno smlouvou o studiu, během trvání smlouvy se výše školného nemění.

Forma studia: denní studium

Roční školné pro školní rok 2022/2023 v čtyřletých maturitních oborech a dvouletých studijních oborech nástavbového studia činí 25 000,- Kč splatné v 1 – 4 splátkách (čtvrtletní splátkový kalendář, 1. splátka k 31.8.2022).