Výsledkové listiny přijímacího řízení – 1. kolo

Ekonomika a podnikání Informační technologie Podnikání

Jednotlivé soubory jsou ve formátu *.pdf, pro jejich otevření potřebujete mít na svém PC Adobe Reader.

Tištěná podoba výsledkových listin je vyvěšena i na vstupních dveřích do školy.

Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče/zákonný zástupce vyzvednout v sekretariátu střední školy IV. NP, v pracovní době od 7:15 hod. do 14:00 hod.  V termínu od 2. 5. 2023 do 16. 5. 2023 nebo po telefonické domluvě.

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 16. 5. 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou 3. 5. 2023

Výsledkové listiny přijímacího řízení – 2. kolo

Ekonomika a podnikání Informační technologie Podnikání

Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče/zákonný zástupce vyzvednout v sekretariátu střední školy IV. NP v termínu od 26. 5. 2023 do 8. 6. 2023, vždy od 7:15 hod. do 14:00 hod nebo po telefonické domluvě.

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 8. 6. 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou rodiče/zákonný zástupce vyzvednout v sekretariátu střední školy IV. NP, v pracovní době od 7:15 hod. do 14:00 hod.  v termínu 26. 5. 202. Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od vyzvednutí rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí škola odešle doporučeně v pondělí 29.5.2023.

Výsledkové listiny přijímacího řízení – 3. kolo

Podnikání Ekonomika a podnikání

Jednotlivé soubory jsou ve formátu *.pdf, pro jejich otevření potřebujete mít na svém PC Adobe Reader.