Mateřská škola ORBIS

Mateřská škola ORBIS sídlí spolu se základní školou ve společné budově na náměstí T. G. Masaryka 1279. Pro rodiče s dětmi předškolního věku je tato skutečnost jistě z logistického hlediska výhodou.

Základní výchovně vzdělávací program je v mateřské škole doplněn o výuku angličtiny.

Mateřskou školu mohou navštěvovat dětí od dvou do šesti let. Provoz je od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici venkovní sportoviště a dětské hřiště. Učitelky mateřské školy spolupracují s kolegy – speciálními pedagogy – ze školy základní. Škola nabízí
i logopedickou péči (spolupráce s rodiči).

Děti předškolního věku se v posledním roce mateřské školy intenzivně připravují pro zahájení povinné školní docházky – procvičují zejména správnou výslovnost, koncentraci, hrubou a jemnou motoriku, matematické představy, sociální dovednosti apod.

Všechny aktuality

Sponzoři školy