Školné

MŠ Zlín – školné na rok 2024/2025

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 7.00 do 17 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Počet dětí v rodině navštěvující ORBIS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 112 200 Kč 9 350 Kč
2. dítě 100 200 Kč 8 350 Kč o 12 000 Kč méně (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 88 200 Kč 7 350 Kč o 24 000 Kč méně (2000 Kč měsíčně)

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 200 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, jazykové, výtvarné).

Strava je 120 Kč za den (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den), tedy cca 2400 Kč měsíčně.

Po dobu celých letních školních prázdnin zajišťujeme hlídání dětí.

Poskytované slevy a stipendia (např. při zápisu sourozenců do školy, apod.) jsou posuzovány individuálně.

Číslo účtu pro platbu školného: 5086524309/0800

Elektronická přihláška do MŠ