Organizace dne

Mateřská škola se otevírá v 7:00 hodin.

7:00 – 8:45 – příchod dětí, spontánní aktivity, volné hry dětí – ve třídě VČELKY

8:45 – 9:00 – hygiena, snídaně (podává se dle příchodu dětí do 9 hod)

9:00 – 9:50 – odchod dětí do svých tříd, spontánní hry, didakticky cílené činnosti s anglickým lektorem, komunitní kruh (společné přivítání, vzájemná diskuse, ranní cvičení, pohybové a hudební aktivity dle ŠVP pro PV)

9:50 – 10:00 – svačina, příprava na pobyt venku

Mladší děti                                          Starší děti

10:00 – 11:45                                      10:00 – 12:00  

pobyt venku (v závislosti na počasí, hry na školním hřišti nebo v parku, vycházky do blízkého okolí, sportovní činnosti)

11:45 – 12:15                                        12:00 – 12:30

příprava na oběd, hygiena, oběd

12:15 –  14:00                                      12:30 – 14:00

odpočinek po obědě (četba, poslech relaxační hudby, mladší děti jdou spát, starší děti individuální činnosti)

14:00 – 14:30 – hygiena, svačina

14:30 – 15:00 – odpolední zájmové činnosti, spontánní hry

15:00 – 16:00  – řízená činnost, spontánní hry, didakticky cílené činnosti s anglickým lektorem

16:00 -17:00 –  volné hry dětí, odchod dětí domů.

Mateřská škola se uzavírá v 17 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v čase 8:00 -12:00 hodin.