Stravování žáků

Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje vlastní jídelnou pro žáky není tedy možné poskytovat obědy žákům v budově. Žáci mají možnost docházet na stravu do:

Menzy, Univerzity Tomáše Bati, ul. Štefánikova, Zlín

Policie ČR, nám. T.G.Masaryka, Zlín

více na: https://www.spspzlin.cz/prihlaseni-na-stravovani