ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

IČ: 26215829; DIČ: CZ26215829
IZO: 107870568; REDIZO: 600014479
Jednatelé: Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D., Zdeněk Polách, Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská.
Bankovní spojení: 1002942661/0100
Datová schránka: 5du45t4
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37357.

Kontaktní údaje

Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
+420 576 037 216
sszl@orbiszlin.cz

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.
ředitel školy

E-mail: roman.cibulka@orbiszlin.cz 
Telefon: 576 037 214

Ing. Ivana Jiroutová
zástupce ředitele

E-mail: ivana.jiroutova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 212

John P. Borah
učitel VVP

E-mail: john.borah@orbiszlin.cz

Mgr. Hana Cibulková
učitelka VVP

E-mail: hana.cibulkova@orbiszlin.cz 

Mgr. Miluše Červinková
učitelka VVP, výchovný poradce

E-mail: miluse.cervinkova@orbiszlin.cz

Ing. Iva Čevelová
učitelka OP

E-mail: iva.cevelova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 217

Ing.et Bc. Jitka Holá
učitelka OP

E-mail: jitka.hola@orbiszlin.cz

Mgr. Světlana Holešovská
učitelka

E-mail: svetlana.holesovska@orbiszlin.cz

Silvie Janáčová
asistent pedagoga

E-mail: silvie.janacova@orbiszlin.cz

Ing. Ivana Jiroutová
učitelka VVP, metodik prevence

E-mail: ivana.jiroutova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 212

Ing. Tomáš Malota
učitel OP

E-mail: tomas.malota@orbiszlin.cz

Mgr. Irena Novosádová
učitelka VVP

E-mail: irena.novosadova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 220

Mgr. Veronika Palíšková
učitelka VVP

E-mail: veronika.paliskova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 220

Ing. Jarmila Riedlová
učitelka OP

E-mail: jarmila.riedlova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 220

Ing. Hana Šedová, Ph.D.
učitelka VVP, projektový manager

E-mail: hana.sedova@orbiszlin.cz

Ing. Václav Talaš
učitel OP

E-mail: vaclav.talas@orbiszlin.cz

Tomáš Urbanec
učitel VVP

E-mail: tomas.urbanec@orbiszlin.cz

PhDr. Bronislava Vrbová
učitelka VVP

E-mail: bronislava.vrbova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 220

VVP – všeobecně vzdělávací předměty
OP – odborné předměty

Sylva Keňová
provozní pracovnice

Milan Kneifel
technický pracovník

Libuše Koňařová
recepční

E-mail: ostraha@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 120

Denisa Ondruchová
asistentka ředitele, studijní oddělení

E-mail: denisa.ondruchova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 216

Monika Svinkásková
personalista

E-mail: monika.svinkaskova@orbiszlin.cz
Telefon: 576 037 121

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ