Školné

Školné je vždy vázáno smlouvou o studiu, během trvání smlouvy se výše školného nemění.

Forma studia: denní studium

Roční školné pro školní rok 2024/2025 v čtyřletých maturitních oborech Ekonomika a podnikání a Informační technologie, a také ve dvouletých studijních oborech nástavbového studia činí 35 000,- Kč.  (1. splátka k 31. 8. 2024).

Roční školné pro školní rok 2024/2025 u oboru Gymnázium činí 50 000,- Kč.  (1. splátka k 31. 8. 2024).