Přijímací řízení

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat následující obory:

Gymnázium (čtyřleté studium)                                                79-41-K/41

Ekonomika a podnikání (čtyřleté studium)                           63-41-M/01

Informační technologie (čtyřleté studium)                           18-20-M/01

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky včetně kritérií pro přijetí a počtu přijímaných žáků zveřejní ředitelka školy na tomto místě do 31. ledna 2024.

Přihlášky ke studiu se podávají od 1. února do 20. února 2024.

Přihláška lze podat třemi způsoby:

  1. elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
  2. v podobě výpisu získaného z IS
  3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – ke stažení zde

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky se budou konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech:

  1. termín 12. 4. 2024
  2. termín 15. 4. 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena:

  1. termín dubna 2024
  2. termín dubna 2024

Zveřejnění výsledků je stanoveno na 15. května 2024.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení MŠMT – Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Testová zadání k procvičování

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Český jazyk a literatura: Čtyřleté obory – český jazyk a literatura | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Matematika: Čtyřleté obory – Matematika | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Sdělení MŠMT

Sdělení o termínech

Zkušební schéma