Ubytování žáků

Škola neposkytuje internátní ubytování, ale je možné si zajistit ubytování na:

Domově mládeže, Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

nám. T. G. Masaryka 2700 760 01 Zlín Tel.: 577 314 017

více na: Domov mládeže | Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín (spspzlin.cz)