Historie školy

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. je komplexním institutem, který žáky provází na jejich cestě za vzděláním od předškolního věku až do maturity. Střední škola byla dne 19. 9. 2018 připojena do portfolia Academic School, a to poté, co byla odkoupena od Univerzity T. Bati ve Zlíně. Dne 25. 2. 2019 byla škola přejmenována na Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem na nám. T. G. Masaryka 1279 ve Zlíně, od 1. 9. 2021 se pak stala součástí celého komplexu ORBIS a nese název ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

Střední škola je institucí s dlouholetou vzdělávací tradicí. Počátek školy se váže až k roku 1925, kdy zde firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků, a také obchodních zástupců či budoucích manažerů. Později byla škola nazvána a známa jako Baťova škola práce.

Na konci roku 1925 byla zřízena Odborná škola obuvnická firmy T. a A. Baťa ve Zlíně s šedesáti žáky. Jednalo se o školu, určenou výhradně pro hochy nebo muže. V červenci 1926 získala nový název, a to Odborná obuvnická škola závodní firmy T. a A. Baťa. V říjnu 1926 měla již 300 žáků a 14 učitelů. Vyučovaly se následující předměty: počty, korespondence, účetnictví, občanská nauka a zdravotnictví, němčina, angličtina a teoretické předměty (elektrotechnika, chemie, měřičství a rýsování, strojnictví, obuvnické odborné kreslení). V březnu 1933 se ji škola jmenovala Baťova škola mladých mužů a v prosinci 1933 pak Baťova škola práce. Ta nově umožňovala studium také dívkám a ženám. V červnu 1938 měla Baťova škola práce celkem pět odborů: strojnický, obuvnický, chemický, stavební a koželužský. Studia byla dvouletá – mistrovská a čtyřletá s maturitou.

Po znárodnění obuvnického impéria rodiny Baťů vzniklo ze školy největší obuvnické učiliště v republice, které organizačně spadalo do tehdejšího gigantického obuvnického podniku Svit. Jednotlivé továrny Svitu ročně přijímaly stovky vyučených mladých mužů i žen, které škola učila a připravovala do praxe. Po revoluci v roce 1989 byl státní podnik Svit v tehdejším Gottwaldově privatizován a 1. 12. 1990 vznikla společnost Svit a.s. Zlín. Od roku 1991 tak byla škola součástí organizační struktury nové akciové společnosti, která Zřizovací listinou ze dne 1. 8. 1991 založila Střední odborné učiliště obuvnické a.s. Svit Zlín s určeným majetkem 20 mil. Kčs.

Dne 7. 6. 2000 vznikla nová obchodní společnost s právní subjektivitou, která byla nazvána Střední odborné učiliště obuvnické a učiliště Svit, spol. s r.o. Tato škola se po třech měsících přejmenovala na Střední odborné učiliště obuvnické a Učiliště Svit, spol. s r.o., ale již po roce ukončila svou činnost. Následovalo totiž sloučení dosavadní střední školy se Soukromou střední odbornou školou o. p. s.. V září 2001 tak vzniká nová společnost Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín s.r.o.

V roce 2002 byla v rámci vyhlášeného konkurzu a.s. Svit řešena jak perspektiva společnosti, tak i samotné střední školy. V říjnu 2002 odkoupila obchodní podíl Univerzita T. Bati ve Zlíně a stala se tak jediným vlastníkem soukromé společnosti. Následně od 1. 1. 2006 zahajuje škola svou činnost pod novým obchodním názvem Střední škola obchodně technická s.r.o., a to až do prodeje společnosti Academic School.

Od 1. 9. 2021 se škola stala přirozenou součástí ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

Škola má statut školy soukromé. Realizuje vzdělávání ve dvou čtyřletých oborech studia, které jsou zakončeny zakončených maturitní zkouškou, a jednoho dvouletého nástavbového studia.

V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrdil kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci, organizované Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož je členem.