Nadace

Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti – kultura – sport) je první a jedinou nadací svého druhu ve Zlínském kraji. Svou činnost zahájila v létě roku 2000. Jejím zakladatelem je Ivo Valenta, který je současně majitelem školského vzdělávacího institutu Orbis ve Zlíně.

Cílem této nadace je pomáhat tam, kde je to třeba. Především se jedná o oblast zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, kultury, folkloru a lidových tradic, a v neposlední řadě sportu.

Do dnešního dne podpořila Nadace SYNOT stovky subjektů z oblasti neziskového sektoru, a to především ve Zlínském kraji. Dohromady se jedná o částku, převyšující jednu miliardu korun českých.

Díky této podpoře tak Nadace SYNOT výrazně pomohla neziskovému sektoru. Podporu získaly zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení, sociální ústavy, školy, sportovní oddíly a kluby, významné kulturní instituce a divadla, církevní památky a v neposlední řadě stovky jednotlivců. Jednalo se především o děti a dospělé se zdravotním či mentálním postižením. Těmto nadace pomohla k nákupu zdravotních pomůcek, případně léků, které nehradí zdravotní pojišťovny a podobně. V rámci Studijního fondu nadace rozdělila několik milionů korun také mezi desítky nadaných studentů regionu s cílem umožnit jim zahraniční studijní stáže, které by si jinak nemohli dovolit.

Nadace během své existence podpořila také spoustu významných akcí.

Největšími přispěvateli nadace jsou jednotlivé společnosti skupiny SYNOT.

Naše škola s Nadací SYNOT spolupracuje.

Více najdete na: www.nadacesynot.cz