Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

Kurz je určen uchazečům o studium na ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., tedy žákům 9. ročníku ZŠ. Obsahem kurzu bude procvičování učiva ZŠ z předmětů matematika a jazyk český a literatura s návazností na podobu přijímací zkoušky. Kurz bude probíhat v březnu/dubnu 2024, celkem 5 týdnů, vždy ve středu od 15.00 hod. do 17.10 hod. (2 x 60 minut – 60 minut jazyka českého a 60 minut matematiky + 15 minut přestávka).

Termíny: 6. 3. 2024, 13. 3. 2024, 20. 3. 2024, 27. 3. 2024, a 3. 4. 2024. V posledním termínu (3. dubna 2024) si budou moci uchazeči vyzkoušet přijímací test nanečisto a následně s vyučujícím provést rozbor řešení.

Cena kurzu je 800 Kč za oba předměty. Přijímací zkouška nanečisto je zahrnuta v ceně.

Kurzovné uhraďte na účet číslo: 5086524309/0800 nejpozději do 1. března 2024. Jako variabilní symbol uveďte:  992 , do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení.

V TUTO CHVÍLI JE JIŽ KAPACITA KURZU NAPLNĚNA.

Přihlásit se můžete do 28. 2. 2024.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ