Mezinárodní spolupráce

Naše škola vnímá zahraniční pobyty studentů i zaměstnanců jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia, studenti i pedagogové se pravidelně účastní zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Naši studenti a pedagogové se v minulých letech zúčastnili pobytů ve Španělsku (Granadě), Itálii (Florencii), Rakousku (Vídni), Německu (Augsburgu) a na Maltě (Vallettě), kde se zdokonalili v anglickém/německém jazyce, seznámili s pracovním trhem, získali praktické zkušenosti z oblasti marketingu a cestovního ruchu a zažili bohatý kulturně vzdělávací program.