Mezinárodní spolupráce

Naše škola vnímá zahraniční pobyty studentů i zaměstnanců jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia, a přestože v současné době z důvodu pandemie covid-19 není možné tyto pobyty realizovat, těšíme se, že brzy tato situace pomine a naši studenti i pedagogové se budou moci zase účastnit zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Naši studenti a pedagogové se v minulých letech zúčastnili pobytů ve Španělsku (Granadě), Itálii (Florencii), Rakousku (Vídni), Německu (Augsburgu) a na Maltě (Vallettě), kde se zdokonalili v anglickém/německém jazyce, seznámili s pracovním trhem, získali praktické zkušenosti z oblasti marketingu a cestovního ruchu a zažili bohatý kulturně vzdělávací program.