Naši středoškoláci vyrazili na exkurzi do legendární Fatry

Naši studenti prvního ročníku oboru Ekonomika měli úžasnou příležitost nahlédnout do zákulisí jednoho z nejvýznamnějších podniků Zlínského kraje – legendární Fatry v Napajedlech. Získali tak možnost podívat se přímo do výroby podlahových krytin a hydroizolačních fólií.

Pochopili tak, jaké náročné výrobní operace se skrývají za finálním produktem a jak důležité je mít vše správně nastaveno, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo výrobě zmetků, které neodpovídají stanoveným normám.

Děkujeme personálnímu oddělení Fatry a technologům panu Manovi a paní Mazurkové za skvělý odborný výklad.