„CESTUJEME SVĚTEM“ s dětmi z naší mateřské školy

Včera jsme měli v naší mateřské škole Orbis úžasný zážitek. Motto dne bylo: „Cestujeme světem“.


Společně s dětmi jsme si povídali o různých dopravních prostředcích a místech, kam se s nimi dá cestovat. A nejen to. Všechny tyto dopravní prostředky si děti mohly samy vyzkoušet!


Měli jsme pro sebe celý autobus, se kterým jsme dokonce projeli myčkou, a poté jsme se proměnili v piloty a vyzkoušeli si řídit letadlo. To byla paráda!


Velké díky patří zaměstnancům DSZO za jejich vstřícnost a za to, že našim dětem umožnili prožít tak příjemný den.