Náš historicky první vědecký veletrh byl úspěšný.

V rámci vědeckého veletrhu studenti prováděli různé vědecké pokusy.

Žáci a rodiče se seznámili s různými vědeckými tématy, mezi něž patřily: Sluneční soustava, Fáze Měsíce, Životní cyklus hvězdy, Lidské tělo, Sopky, Technika, Magnetismus, Vrstvy Země, Bomby do koupele a Vrstvy oceánu.

Velký dík patří studentům za jejich usilovnou práci na úžasných experimentech a projektech. Všichni jste odvedli skvělou práci!

Our first-ever Science Fair was a success. The students conducted different Scientific Experiments.

The students and the parents learned about different topics from Science which included; The Solar system, The Phases of the Moon, The Life Cycle of a Star, The Human Body, Volcanoes, Engineering, Magnetism, Layers of the Earth, Bath Bombs, and The Layers of the Ocean.

A big thank you to the students for their hard work on their amazing experiments and projects. You all did a fantastic job!