NAŠI ŠKOLÁCI Z 5. B ZASVĚTILI CELÝ DEN VODĚ

Co znamená slovo AQUA? V jakých skupenstvích se vyskytuje voda? Co ukrývá vzdálená a tajemná Antarktida? To vše se naše děti dozvěděly hned v několika předmětech.

Právě vodě a jejím skupenstvím jsme totiž věnovali celodenní projekt, což děti opravdu velmi bavilo.

Na internetu jsme společně vyhledávali informace o vodě a odpovědi na otázky. V rámci českého jazyka jsme se učili porozumět textu a vybrat klíčové informace. Přírodověda byla ve znamení dokumentu o Antarktidě a „rozinkovém experimentu. Zjistili jsme, jak dokáží rozinky tančit v perlivé vodě, a také proč.

Hudební výchova byla ve znamení písniček o vodě, výtvarná a pracovní se pak nesla v duchu koloběhu vody.

Na závěr nechyběla ani atraktivní forma zhodnocení celého projektu za pomoci krystalu.