Přírodovědná poznávací soutěž pro žáky naší ZŠ

Celý školní rok na naší škole ORBIS probíhala přírodovědná poznávací soutěž, kde se naši žáci učili a rozpoznávali zástupce živé i neživé přírody. Poté si své znalosti ověřovali v soutěžních kolech.
Dnes jsme měli tu čest vyhodnotit ty nejlepší! Na 1. místě se umístila Tereza Blahová (4.A), na 2. místě Božena Chromá (2.A) a na 3. místě Jakub Šimek (4.A).
Nadšení dětí pro poznávání přírody je obdivuhodné. Vidět takovou vášeň pro přírodu v mladé generaci je pro nás všechny inspirující.