Trh práce II – den v rámci projektu ŠABLONY ORBIS SŠ

Dne 8.6.2023 bylo v rámci aktivity 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ realizováno propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s Ing. Viktorem Mechlem z Continental Barum, s.r.o. ve třídě S2A a S1AN.

Po projektovém dni na téma Trh práce to bylo již druhé setkání spojené s problematikou získání pracovního uplatnění. Jaké jsou mé kompetence a předpoklady? To jsou pravděpodobně otázky při hledání první pracovní pozice po ukončení školy. Žáci se mohli vzájemně „otestovat“ a zjistit svou možnou profesní orientaci.