DĚTI SE SEZNÁMILY S DRAVCI

Společnost Seiferos pro ně totiž připravila povídání o dravých ptácích. Součástí programu byla také ukázka létání.

Akci nadšeně přihlížely děti z mateřské i základní školy. A zážitek to pro ně byl obrovský.